A babákról

Teljesen helyénvaló a mamák kíváncsisága, sőt aggodalma a babák fejlődése és növekedése iránt, ezért legyen itt egy kis általános “okosság” erről a témáról. Az írás nem új, és ahogy a tudomány halad, naponta érnek meglepetések, de azért nagy tévedések talán nincsenek benne. Ezekről olvashatsz itt:

A baba fejlődése

 • A mozgás fejlődése
 • A megismerés fejlődése
 • A beszéd fejlődése

A baba növekedése

A BABA FEJLŐDÉSE

A mozgás fejlődése

A megismerés fejlődése

A beszéd fejlődése

A mozgás fejlődése

A baba első éveinek talán legfontosabb feladata a mozgásfejlődés, hiszen szoros összefüggésben áll az értelmi fejlődéssel – ebben nyilvánul meg, és ez által segíthető elő. Éppen ezért az első életévekben zajló folyamatokat pszichomotoros fejlődésnek hívjuk. Az alábbiakban a nagymozgások sorrendje és megjelenésének időpontja olvasható:

Születéskor:

A babára reflexes mozgások és koordinálatlan kapálódzás jellemző.

0-1 hónaposan:

A baba a hátán fekszik, izgalmi állapotban kezével csapkodva, lábaival rugdosva párhuzamos mozgásokat végez. Ebben karjai aktívabbak. Kezét nagyrészt ökölbe szorítja, fogni még nem tud, legalábbis nem akaratlagosan (lásd: fogóreflex). A baba ilyenkor még elég „tehetetlen”, fejét képes a fény vagy valamilyen látvány felé fordítani, de nem tudja megtartani.

2-3 hónaposan:

Elkezdenek kialudni egyes reflexmozgások, és ezzel párhuzamosan megindul az akaratlagos mozgás. A baba kezd nyúlni a tárgyak után, de még nem tudja megfogni azokat. Felemelve, illetve hason fekve megpróbálja megtartani a fejét, de ez még csak rövid ideig sikerül neki, arra mindenesetre elég, hogy szépen átfordítsa az egyik oldalról a másikra.

3-4 hónaposan:

A baba tovább próbálkozik a tárgyak megfogásával, de gyakran célt téveszt, a sikeresen megfogott dolgok elengedését pedig még nem nagyon tudja irányítani. Hason fekve egyre nagyobb szögben és egyre hosszabban meg tudja tartani a fejét, sőt időnként már a mellkasa is elemelkedik a talajtól.

4-5 hónaposan:

Egyre ügyesebben fogja meg a tárgyakat, olykor egyik kezéből a másikba rakja azokat. Biztonsággal és élvezettel hasal, nézelődik. Lassan elkezd forogni a hossztengelye körül, először háton fekvésből oldalra, majd innen hasra fordul, aztán fordítva. Az sem ritka, hogy a sokat hasaló babáknál néhány véletlen borulás következtében előbb alakul ki a hátra fordulás, és csak utána a jóval bonyolultabb hasra fordulás.

5-6 hónaposan:

A baba kézmozgása, fogása egyre tervezettebb, célzottabb és ügyesebb, hosszasan és örömmel manipulál a tárgyakkal. Az őt körülvevő játékok eléréséhez gyakran használja a forgást, ezért ez a mozgásforma ebben az időben szinte már biztosan kialakul. Hason fekve elkezd billegni, „repülőzni”, ami erősíti hátizmait.

6-7 hónaposan:

Beindul a helyváltoztató mozgások fejlődése. A baba maga alá húzza lábait, és elkezdi előre vagy hátra tolni magát. Néhányan már megpróbálnak kúszni is. Eleinte csak karjukkal vonszolják magukat, „fókáznak”, de idővel becsatlakozik a mozgásba a láb is.

7-8 hónaposan:

Egyre biztosabb és gyorsabb a kúszás, a baba ellentétes kéz-lábmozdulatokkal halad egyik ponttól a másikig. Sokan ekkor már négykézlábra tudnak emelkedni, és lábukkal rugóznak, vagy előre-hátra hintáztatják magukat. Néhányan ebből a helyzetből kiülnek oldalra, vagy hason fekvésből ülésbe húzzák a lábukat, de a legtöbben még nem tudják sokáig megtartani az ülő helyzetet.

8-9 hónaposan:

A baba négykézlábazásból lassan elkezd mászni. Eleinte csak tétova mozdulatokat tesz, és olykor pár lépés után visszavált kúszásba. A törzsizmok erősödésével egyre biztosabb az ülés, a baba pedig örömmel fedezi fel, hogy felszabadul a két keze, és elkezd játékaival csapkodni, püfölni. De azt is legalább ennyire élvezi, hogy most már más szemszögből láthatja a világot, ezért a zajongást időnként csendesebb szemlélődő szakaszok váltják fel.

9-10 hónaposan:

A legtöbb baba már ütemesen, gyorsan mászik, sőt különböző tárgyakba kapaszkodva megpróbál felállni. Ahogy biztosabbá válik az álló helyzet, elkezdenek lépegető mozgásokat végezni. Még elég gyakran visszahuppannak a földre, de időnként már sikerül akaratlagosan is visszaülniük, leguggolniuk.

10-12 hónaposan:

A baba egyre többet álldogál és lépeget bútorba kapaszkodva, majd először segítséggel ugyan, de elkezd járni.

12-18 hónaposan:

A baba a bútortól bútorig történő tétova botorkálástól eljut a biztos, önálló járásig, de az akadályok még elbizonytalaníthatják.

18-24 hónaposan:

Megismerkedik a bonyolultabb járófelületekkel, segítséggel már lépcsőzni is tud.

24-36 hónaposan:

A pici már fut, és egyre ügyesebben küzdi le az akadályokat: lépcsőzik, ugrik, egyes tárgyak alatt átbújik, másokra felmászik.

A nagymozgások mellett nagy jelentősége van a fogás fejlődésének is, ami szintén jól meghatározható sorrendben zajlik. Az újszülött még nem nagyon vezérli tudatosan kézmozgásait, és bár megható pillanat, amikor rámarkol a kezéhez érintett ujjunkra, ez csak fogóreflex. Ez kb. 2 hónapos korukra gyengül, majd el is tűnik, amikor 2 és fél hónaposan mozgásukat elkezdik vizuális benyomások alapján irányítani, és elkezdenek a tárgyak után nyúlni. Ez persze eleinte nem jön össze, ezért ezeket a célt tévesztett fogásokat előnyúlásnak nevezzük. De idővel sikerül akaratlagosan megfogniuk és elengedniük a dolgokat, igaz, 7-8 hónapos korukig még marokra fogják azokat. Mikor már hüvelykujjukat szembe tudják fordítani a többivel, elkezdenek rohamosan fejlődni, ujjbegyekkel fognak, méghozzá egyre kevesebbel, három, majd két ujjal.

A kéz ügyesedésével párhuzamosan a karmozgások is fejlődnek, koordinálódnak, és idővel bekövetkezik a két kéz mérföldkőnek számító találkozása. Innentől kezdve a gyermek maga felé húzza a tárgyakat, majd képes lesz megtartani, felemelni, összeütögetni, széttépni, végül lökni és tolni azokat. Ez a bonyolult folyamat nagyjából 1 éves korukra fejeződik be, de ezzel még mindig nem ér véget az ún. finommozgások fejlődése.

A legtöbb mozgásforma magától is kialakul, mégis érdemes segíteni a csecsemőket fejlődésükben. Adj a babádnak tág teret a mozgáshoz, alakíts ki számára izgalmas, felfedezésre buzdító, de nem rémisztően sok ingert közvetítő környezetet! Ösztönözd az egyes mozgástípusok kialakítására, de ugyanakkor hagyj elég időt azok gyakorlására is!

Vissza

A megismerés fejlődése

A megismerő funkciók összetevői az érzékelés, az észlelés és a megértés. Számos kutatás során bebizonyosodott, hogy a babák már az anyaméhen belül képesek látni, hallani, tapintani, érzékelni az ízeket és szagokat, észlelni a hozzájuk érkező ingereket, sőt ez alapján tanulni is. Az alábbiakban a születés utáni fejlődés fontosabb lépései láthatók:

Születéskor:

A baba még nehezen hangolja össze a két szemét, de rövid ideig képes egy-egy hozzá közel (kb. 25 cm-re) eső tárgyra, személyre fókuszálni. Előnyben részesíti az emberi hangot, a zajoktól megijed. Édesanyját (és főleg annak mellét) elsősorban szaglás alapján tudja beazonosítani. A tapintás reflexes mozgásokra készteti, pl. megszorítja a tenyerét érintő ujjat, vagy kitátja az arcához érő mellbimbó felé a száját. A baba kb. 1 hónapos koráig ún. reflexsémákat (keresés, szopás, fogás, stb.) gyakorol. Még nem képes elhatárolni a környezetét saját magától.

1-2 hónaposan:

Elkezd érdeklődni az arcok iránt, az anya arcát már felismeri. Képes különbséget tenni mély és magas hangok között, utóbbit előnyben részesíti. A baba 1,5 hónapos korától kb. 4 hónapos koráig önmagukban élvezetes cselekvések ismételgetésével szórakoztatja magát, ilyen pl. a buborékfújás vagy berregés.

3 hónaposan:

Egyre jobban meg tudja különböztetni a színeket. Kifejezett érdeklődést mutat az emberi hang, a beszéd iránt. Elkezd a tárgyak után/felé nyúlni. Kezd máshogyan bánni a különböző tulajdonságú tárgyakkal, tehát képes osztályozni azokat. Örömét leli a szemtől szembeni interakciókban.

4-5 hónaposan:

Fejlődik a három dimenzió érzékelése, a látásélesség egyre jobb, a szem egyre több részletet képes elkülöníteni, és egyre jobban képes követni a mozgásokat. Már felismeri a gyakran hallott hangokat. A tárgyakat egyre ügyesebben fogja meg, a szájába véve ismerkedik velük. Ráébred, hogy saját cselekvései hatással lehetnek környezetére, ezért elkezd olyan dolgokat gyakorolni, melyek környezete befolyásolására, figyelmének felkeltésére szolgálnak.

6 hónaposan:

A baba féléves korára közel a felnőttekkel azonos módon lát és hall. Egyre komolyabb elemző munkát folytat a látott, halott és tapintott dolgok körében egyaránt. Két kezét egyszerre és külön-külön is használja, a tárgyakat egyik kezéből a másikba teszi. Emlékezete is fejlődik, képes felidézni jelen nem lévő dolgokat, eseményeket pl. utánzás formájában.

7-8 hónaposan:

Fogása egyre ügyesebb, elkezdi használni az ujjait is. Tervezett próbálkozásokat tesz, hogy érintkezésbe kerüljön másokkal, pl. igyekszik a szüleit követni. Az emlékezet és megismerés ezen fokán kezdi felmérni az ismerős és a nem ismerős közti különbség jelentőségét, ezért ebben az életszakaszban megjelenik az idegenektől való félelem.

8-10 hónaposan:

Megjelennek a problémamegoldás kezdetleges formái, tehát cselekvéseit elkezdi kombinálni különböző célok elérése érdekében. Emellett kialakul a tárgyállandóság, rájön, hogy a dolgok akkor is léteznek, ha nem látja őket. Erre utal a korszak jellegzetes előkészítő szórakozása, a kukucs-játék.

1 évesen:

Ügyesen manipulál még a kisebb tárgyakkal is, a fogás már nem jelent nagy gondot, így elkezdődhet a játék (pl. a dobálás).

1-1,5 évesen:

Elkezd kísérletezni, hogy kipróbálja, milyen következményei vannak a cselekvéseinek. Egyre elmélyültebben tevékenykedik.

1,5-2 évesen:

A szimbolikus gondolkodás kezdetei: a kisgyermek képes lesz szimbólumokat (képeket és szavakat) vonatkoztatni ismerős tárgyakra. Kíváncsisága kielégíthetetlen, ez a „mi ez?” kérdések időszaka.

2,5-3 évesen:

Ok-okozati összefüggéseket keres, bár gyakran még hibás következtetéseket von le. Ebben a korban tudatosul benne, hogy ő egy önálló kis lény, aki képes döntéseket hozni és kinyilvánítani akaratát. Ez egyben felemelő és nyomasztó élmény is, melynek jellegzetes megnyilvánulása a dac.

Fantasztikus élmény mind a szülő, mind a gyermek számára a világ felfedezésének, megismerésének folyamata. Segítsd ebben a gyermekedet, vedd körül az érdeklődését felkeltő, motiváló tárgyakkal, melyekhez bátran közelíthet, és amelyek képesek felébreszteni kreativitását!

Vissza

A beszéd fejlődése

A babák fejlődésének egyik izgalmas területe a nyelvi fejlődés. Az alábbiakban azt láthatod, hogy hozzávetőlegesen milyen életkorban jelennek meg a nyelvi fejlődés egyes lépcsőfokai:

Születéskor:

A baba egyetlen kommunikációs eszköze – legalábbis a beszédfejlődés szempontjából- a változatos sírás, de már megkülönbözteti az emberi hangot a többi hangtól. (Azt azért érdemes tudni, hogy a síráson kívül, ill. azt megelőzően az újszülöttek számtalan módon képesek jelezni felénk különböző igényeiket. Figyeljünk ezekre oda!)

6-8 hetesen:

A baba gőgicsél, próbálgatja a hangokat, ami a környezet érdeklődésére fokozódik.

2-2 és fél hónaposan:

Nem a nyelvi fejlődés része, de a kommunikáció fontos lépése, hogy megjelenik a szociális mosoly.

3 hónaposan:

Gügyög: a baba különböző hangokat produkál, melyek még tartalmazzák a világ minden létező nyelvének hangjait. Ezzel tréningezi a beszédben szerepet játszó izmait.

6-8 hónaposan:

Gagyog: fokozódik az utánzás, ezért a baba elhagyja azokat a hangokat, melyek nem jellemzők az anyanyelvére. Figyeli a hozzá beszélők száját, és igyekszik ő is mozgatni, alakítani az ajkait. Próbál „beszélgetést” folytatni szüleivel.

8-9 hónaposan:

Már az első szavak megjelenése előtt megérti a hozzá intézett beszédet, ő maga pedig egyszótagos szókezdeményekkel fejezi ki magát (ma, pa), majd megkettőzi ezeket (ma-ma, pa-pa, ba-ba). Megtévesztőek, hiszen akár szavak is lehetnének (mama, papa, baba), de még nem biztos, hogy azok.

9-10 hónaposan:

Kb. ekkor jelennek meg az első szavak, melyekkel gyakran egy-egy mondatot helyettesít. Az első szó rendszerint a leggyakrabban hallott kifejezés, tehát nem törvényszerűen a „mama”.

1 évesen:

A baba szavakat használ, hogy szülei figyelmét felkeltse.

1,5 évesen:

Ugrásszerűen növekszik a szókincs, és megjelennek az első kétszavas kifejezések.

2 évesen:

A kisgyermek 20-200 szót ismer, és egyszerű mondatokat használ.

3 évesen:

Szókincse gyorsan 500-ra, majd közel 1000-re nő. Kezd összetett mondatokban beszélni, megjelenik az „és” és a „vagy”. Érti és használja az egyszerűbb idői és téri fogalmakat.

A beszédfejlődés egyes állomásainak megjelenési ideje elég tág határok között mozog. Akkor érdemes fokozottabban odafigyelni, ha kislányok esetében 1, kisfiúknál pedig 1,5 évesen nem indul meg a beszéd.

A csecsemők egyik legfőbb motiválója az utánzás. Beszélj sokat a babádhoz, még akkor is, ha úgy gondolod, nem érti!

Vissza

A BABA NÖVEKEDÉSE

Növekedési görbék

A mamák számos aggodalmának egyik tárgya a baba növekedése. A következő linkeken megtalálod, hogy a WHO milyen átlagértékeket tart nyilván a gyermekek testi fejlődése terén.

(A növekedési görbék a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet 2006-ban kiadott növekedési görbéinek magyar nyelvű változatai a Babafalva átdolgozásában.)

Néhány szót a mérlegelésről

Sok családban bevett szokás, és a védőnők részéről erős elvárás érezhető, hogy a szülők rendszeresen mérjék a baba súlyát, ill. azt, hogy mennyit eszik egy-egy étkezés alkalmával. A mérlegelésről azonban nem árt tudni, hogy

 • ahány mérleg, annyi mérési eredmény, ezért más-más számokat kaphatunk otthon, a védőnőnél vagy a gyerekorvosnál,
 • nem létezik olyan, hogy “átlagos étkezés”, ezért előfordulhat, hogy egy bőségesebb étkezést sikerül elcsípnünk, vagy éppen ellenkezőleg, a baba pont a mérés alkalmával eszik kivételesen keveset,
 • ahogy az étkezések, úgy a gyarapodás sem egyenletes,
 • alkati eltérések már egészen pici újszülöttek esetében is megfigyelhetők.

Az otthoni mérlegelést éppen ezért a magam részéről teljesen feleslegesnek, sőt kifejezetten károsnak tartom, mivel érdemi információval nem szolgál, viszont kiváló alkalmat teremt arra, hogy az újdonsült szülők aggodalmát fokozza.

Ha egy baba kiegyensúlyozott, szemlátomást egészséges és gyarapszik, illetve kellő mennyiségű nedves pelenkát termel, akkor ezzel meg is elégedhet a szülő, a védőnők pedig eleget tehetnek adminisztrációs kötelességüknek a rendszeres tanácsadásokon megejtett méréssel.

(Természetesen más a helyzet koraszülöttek vagy olyan babák esetében, akiknek a gyarapodását orvosi javaslatra szorosabban kell követni.)

A hajról

A baba születésekor meglévő haja nagyon puha, vékony szálú és rövid. Ez a babahaj kb. 4 hónapos korban kezd lecserélődni, megváltozik a színe, állaga, és képes lesz növekedni is. A folyamat eltarthat egy-két hónapig is.

A fogakról

A gyerekek életének kellemetlen, de izgalmas szakasza a fogak megjelenése.

A tejfogak előtörésének ideje az alsó fogsorban:

 • középső metszőfogak: 6-10 hónaposan
 • oldalsó metszőfogak: 10-16 hónaposan
 • szemfogak: 17-23 hónaposan
 • első őrlőfogak: 14-18 hónaposan
 • második őrlőfogak: 23-31 hónaposan

A tejfogak előtörésének ideje a felső fogsorban:

 • középső metszőfogak: 8-12 hónaposan
 • oldalsó metszőfogak: 9-13 hónaposan
 • szemfogak: 16-22 hónaposan
 • első őrlőfogak: 13-29 hónaposan
 • második őrlőfogak: 25-33 hónaposan

A tejfogak előtörési ideje elég tág határok között mozoghat, probléma akkor van, ha még két és fél éves korban sem történik meg.

(A fogváltás nagyjából 6 és 12 éves kor között zajlik le.)

A tejfogak megjelenése nyugtalansággal, nyálzással, enyhe lázzal, vagy a széklet megváltozásával (savasodásával) járhat. A folyamat rágással gyorsítható, ehhez már nagyon sokféle (kulcsos, csörgős, hűtős, stb.) rágókát be lehet szerezni. A tünetek enyhítésére megpróbálhatsz valamilyen helyi érzéstelenítőt, gyulladáscsökkentőt (pl. Dentinox, Dologel) alkalmazni, de segíthet az is, ha egy kevés nyugtató hatású homeopátiás készítményt (pl. Chamomilla 15 CH, Viburcol) adsz a babának. A hasmenés és a savas széklet komolyabb kipirosodást okozhat, ezért ilyenkor érdemes gyakrabban pelenkát cserélni, és a popsikrémnél valamivel nagyobb hatásfokú kenőcsöt használni. A fogzás a legtöbb babának nagyon nehéz időszak, légy különösen türelmes a gyermekeddel!

Vissza

Forrás:

Kapcsolódó cikkek fejlődés és növekedés címkével